Formulár na odstúpenie od zmluvy

Najväčší výber a kvalitné poľovnícke potreby

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Predávajúci:
Obchodné meno:

PK-Poradenstvo a obchod s.r.o


Jánošíkova - Zelená 974/6


900 42 Dunajská Lužná


IČO: 35886153


 


DIČ: 2021828358


IČ DPH: 2021828358


 


OS Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka číslo: 31753/B
Kupujúci:


Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum objednania/prevzatia:


Podpis spotrebiteľa:
Dátum:


Adresa pre vrátenie tovaru: